تو هزاران آرزو داری و من یه آرزو که اون هم رسیدن تو به آرزوهاته

 


اگه گفتی دوستت دارم چند حرفه؟ . . . . دیدی اشتباه کردی دوست داشتن حرف نیست یه زندگیه اما زندگی...

 


دسته ها : موبایل
سه شنبه پنجم 6 1387
X